Nakshatra - Scrollr Widget

over jouw gegevens ...

algemeen / vragen

privacy

1920

Multi Mix Music richt zich op het aanbieden van modern zangrepertoire voor koren en zanggroepen. Daartoe leggen wij een aantal gegevens van onze klanten vast. Hun privacy staat daarbij voorop. In deze privacy-verklaring lees je alles over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, hoe we ze opslaan en voor welk doel we ze gebruiken. Ook vind je hier je rechten met betrekking tot die gegevens.

Deze privacyverklaring kan soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen. Het is dus raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Heb je vragen omtrent het gebruik van je gegevens door Multi Mix Music of over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Dat kan via het Contactformulier of stuur een e-mail naar: privacy@multimixmusic.nl

 

onze privacy policy

(klik op een kopje voor meer informatie)

 • 1 - Doel gegevens

  01. Het versturen van nieuwsbrieven

  Multi Mix Music stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde contactformulier op onze website. Daarnaast kan je gevraagd worden om je aan te melden.

   

  02. Contact opnemen

  Je gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Multi Mix Music via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, koornaam, e-mailadres, telefoonnummer en aantal leden van je koor of zanggroep.

   

 • 2 - ontvangers

   

  01. Multi Mix Music

  De persoonsgegevens die Multi Mix Music ontvangt en verwerkt worden opgeslagen in een door onszelf ontwikkelde en beheerde database. De toegang daartoe is beveiligd en beperkt tot louter die personen die binnen onze organisatie zijn belast met de opslag en verwerking van gegevens en bestellingen. Deze personen hebben hierover een geheimhoudingsplicht.

   

  02. Site4u

  De e-mail van Multi Mix Music komt in eerste instantie binnen bij onze webhost Site4U. Als je contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die mails (tijdelijk) opgeslagen op de servers van Site4U totdat deze worden opgehaald door onze eigen beveiligde server.

 • 3 - opslagperiode

  Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Multi Mix Music, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling die gegevens langer moeten bewaren.

   

  01. Het versturen van nieuwsbrieven

  Je e-mailadres, naam en de naam van je koor of zanggroep worden opgeslagen in onze database. De opslag van die gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of via email.

   

  02. Contact opnemen

  Op het moment dat je contact opneemt met Multi Mix Music via mail worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, koornaam en e-mailadres, opgeslagen op onze mailserver. Die mails worden niet langer bewaard dan nodig is voor de inhoudelijke verwerking van die mail.

   

  03. Bestellingen

  Als je een bestelling plaatst bij Multi Mix Music, worden de bestel- en factuurgegevens net zo lang bewaard als gesteld in de administratieve vereisten van de Belastingdienst.

   

 • 4 - beveiliging

  Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Multi Mix Music of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

   

  De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

   

 • 5 - jouw rechten

  01. Recht op inzage

  Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Multi Mix Music vastgelegd en bewaard worden. Stuur daartoe een e-mail via privacy@multimixmusic.nl of telefonisch via 0543-565180. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

   

  02. Recht op rectificatie

  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Multi Mix Music. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

   

  03. Recht op wissen van gegevens

  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Multi Mix Music vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens, met uitzondering van die gegevens die vallen onder de bewaarplicht van de Belastingdienst indien het gaat om een bestelling.

   

  04. Recht op het indienen van een klacht

  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan. Dit kan hier.

   

  05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

  Wil jij niet dat Multi Mix Music jouw gegevens verder nog gebruikt? Dan heb je het recht om dat te stoppen. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@multimixmusic.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Wij streven ernaar om binnen een week te reageren.

 • 6 - onze plichten

  Multi Mix Music verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd (commercieel) belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Multi Mix Music via onze site en/of e-mail. De door ons vereiste persoonsgegevens zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten en producten. Zonder die gegevens kunnen wij de betreffende diensten niet aanbieden.

   

  Jouw gegevens zullen nooit verstrekt of verkocht worden aan derden. Mocht het nodig zijn om de gegevens die jij met ons hebt gedeeld op onze beurt weer te delen met anderen/derden (voor bijvoorbeeld een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

   

  Multi Mix Music kan genoodzaakt worden de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer dit nodig is om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om ons recht, eigendom of veiligheid te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

   

 • 7 - over het gebruik van cookies

  Multi Mix Music gebruikt alleen technisch noodzakelijke cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes waarin belangrijke informatie op je apparaat wordt opgeslagen voor bijvoorbeeld je winkelwagen. Zonder deze cookies kan deze site niet functioneren. Het is dus belangrijk dat je hiervoor toestemming verleent als daarom wordt gevraagd. Wij gebruiken deze cookie-gegevens nooit voor commerciële doelen en verstrekken ze ook nooit aan derden.

   

  Mocht de site ook na het verlenen van je toestemming niet goed werken of om toestemming blijven vragen, dan kan het zijn dat je browser cookies blokkeert. Ga daarvoor naar de privacy-instellingen van je browser en sta het gebruik van cookies toe, inclusief cookies van derden! Schrik niet, die derden zijn we in dit geval zelf omdat sommige pagina's op de site informatie naar elkaar doorsluizen als 'derde'.

   

repertoire

algemeen

diversen

singergy!

1440

1024

640